BHUNDU BOYS

 

Albums recorded by The Bhundu Boys, including release dates and UK & US
CD availability through Amazon.

 

Available on this page:
• album track-listing and personnel details - click on album title
• large cover scan - click on album cover (uses a pop-up)
• buy from Amazon in the UK or USA, direct from Amazon or through
  Amazon Marketplace. As an Amazon Associate I earn from qualifying
  Amazon purchases through commission so links may generate a payment.
  Click on the album title in the table below and then click on the appropriate
  Amazon button below the cover scan.

No

TITLE

RELEASED

1

The Bhundu Boys

--/83

2

Hupenyu Hwangu

--/84

3

Shabini

09/86

4

Tsvimbodze Moto

06/87

5

True Jit

09/87

6

Pamberi!

10/89

7

Absolute Jit: Live At King Tut's Wah Wah Hut

01/91

8

Friends On The Road

11/92

9

Muchiyedza

03/97

10

The Shed Sessions [compilation]

06/01


If you came straight to this page, click on the button below to explore the rest of this site: there are album lists for over 800 artists, links to a wide range of music-related sites (magazines, record companies, shops & equipment manufacturers for example) and HiFi-related sites (mainly manufacturers).

1) THE BHUNDU BOYS

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Chekudya Chose
Hupenyu Hwangu
Pachedu
Zvichatinetsa

Kuroja Chete
Nhai Mukoma
Kumbirayi
Une Shuwa Here


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Keyboards, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

2) HUPENYA HWENASI

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Wakandiparazisa Musha
Shabhini
Wakasikirei Satani
Faka Puresha

Ziva Kwawakabva
Ndipe Mari Yangu
Dai Ndakaziva
Wenhamo Haaneti


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Keyboards, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

3) SHABINI

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Baba Munini Francis
Hupenyu Hwangu
Pachedu
Zvichatinesta
Kuroja Chete

Hatisitose
Manhenga
Shabini
Dai Ndakaziva
Wenhamo Haaneti


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Piano, Organ, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

Steve Roskilly

4) TSVIMBODZE MOTO

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Tsvimbodze Moto
Pandeke
Vakaparei
Kupedza Moto
Wafungeyiko

Simbimbino
Chekudya Chose
Nhai Mukoma
Une Shuwa
Chimanimani


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Keyboards, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

5) TRUE JIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Jit Jive
My Foolish Heart
Chemedzevana
Rugare
Vana (The Children)
Wonderful World

Indoitasei
Susan
African Woman
Happy Birthday
Jekesa


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Keyboards, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

Robin Millar

6) PAMBERI!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Chitaunhike
Bye Bye Stembi
Kutambura
Chitima Kwe
Chimbira
Viva Chinhoyi
Tendai Mwari
Ndipeiwo Zano
Hupenyu
Magumede
Nyarara
Hondo Haiperi


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakie Kangwena
David Mankaba
Biggie Tembo

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Keyboards, Vocals
Bass, Vocals
Guitar, Vocals

7) ABSOLUTE JIT: LIVE AT KING TUT'S WAH WAH HUT

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Manhenga
Kuroja Chete
Chemedzevana
My Foolish Heart

Vana
Mukoma
Ndoitasei
Bye Bye


Kenny Chitsvatsva
Rise Kagona
Shakespeare Kangwena
David Mankaba

Producer:

Drums, Vocals
Guitar, Vocals
Guitar, Keyboards, Vocals
Bass, Vocals

Bhundu Boys, Pete Shipton,
Doug Veitch

 

Recorded live at King Tut's Wah Wah Hut, Glasgow, Strathclyde, Scotland on 6 July 1990

8) FRIENDS ON THE ROAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Radio Africa
Pombi
Ring Of Fire
Gonzo Nachin 'Ai
Bitter To The South
Foolish Harp/Waerera
Anna
Church On Fire
Don't Forget Africa
Anyway
My Best Friend
Lizzie


Martin Belmont
Ray Carless
Kenny Chitsvatsva
Carol Douet
Yona Dunsford
Colin Graham
Rise Kagona
Washington Kavhai
David Mankaba
Reg Meuross
Gordon Muir
Sheperd Munyama
Kevin Robinson
Steve Skaith
Savourna Stevenson
Fayyaz Virji
Hank Wangford
Richard Wright
Standrick Zaranyika

Producer:

6-String Bass
Saxophone
Drums, Percussion, Vocals
Vocals
Vocals
Trumpet
Guitar, Percussion, Vocals
Bass, Percussion, Vocals
Bass, Vocals
Backing Vocals
Penny Whistle
Bass, Vocals
Trumpet
Vocals
Harp
Trombone
Guitar, Vocals
Guitar, Keyboards, Vocals
Bass, Vocals

Jock Loveband, Robin Millar

9) MUCHIYEDZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kachembere
Hazvisekanwe
Dorica
Mhunza Musha
Satan Ngaaparadzwe
Mumhanzi We Jit
Tamba Wega
Pafunge
Misodzi Pamatama


Rise Kagona
Washington Kavhai
Gordin 'Chamboko' Mapika
Kuda Matimba

Producer:

Guitar, Vocals
Bass
Drums
Keyboards

10) THE SHED SESSIONS

 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

CD One
Shuwa Here, Part 1
Shuwa Here, Part 2
Kuroja Chete
Chekudya Chose
Zvichatinetsa
Pachedu
Kumbirayi
Nhai Mukoma
Hupenyu Hwangu
Faka Puresha
Ziva Kwawakabva
Shabhini
Wakandiparadzisa Musha
Ndipo Mari Yangu


 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

CD Two
Zvandinesta
Wakasikirei Satani
Dai Ndakaziva
Wenhamo Haaneti
Pendeke
Hatisi Tose
Vakaparei
Baba Munini Francis
Wafungeyiko
Tsvimbodze Moto
Manhenga
Kupedza Moto
Chimanimani
Simbimbino
Muchihwa

 

Contains the first two albums plus additional tracks